top of page

קונסטלציה משפחתית 

בשיטת הקונסטלציה המשפחתית ניתן לזהות את מקורות הקושי שיתכן "והתקבל בירושה" בהעברה בין דורית וכך להקל ולמתן את ההשפעה על איכות החיים.

השיטה פותחה ע"י ברט הלינגר ומאז זוכה להצלחה בקהילה הטיפולית ובקרב הקהל המחפש מקור לכוחות ריפוי.

עבודה עם שיטת הקונסטלציה המשפחתית חושפת דינמיקות ניסתרות הקיימות במשפחה ועוברות מדור לדור חוקרת דפוסי חשיבה ואירועים טראומטיים בשושלת המשפחתית והשפעתם עד היום.

בעזרת התהליך נוכל לבחור על איזה דפוסי חשיבה והתנהגויות אנחנו מוותרים ואיזה כוחות ומשאבים אנחנו לוקחים מהשושלת המשפחתית שלנו.

bottom of page