top of page

פסיפס וטיפול רגשי

עם השנים שמתי לב לכוחה המרפא של האומנות והפסיפס במיוחד ופיתחתי את שיטת הפירוק והרכבה.

כשיוצרים פסיפס, מפרקים, חותכים, שוברים ומפרידים. ומה שקורה על פני השטח ביצירה עצמה קורה גם בנפש.

ואז אפשר לנשום לרגע, להביט ולחבר מחדש.

אפשר לבחור להשתמש בחלקים מסוימים, לוותר על אחרים, להוסיף חדשים, מנצנצים או מרגיעים.

וכל התהליך הזה, היצירה הזו, פותחים משהו בעומק הלב, מקלים את המשא, מאווררים את בליל המחשבות ונפתולי ארועי העבר ומקלים עלינו בדרך לריפוי.

תקריב-צבעוני3.jpg
bottom of page